Pedagogisch project

Wij willen onze kinderen begeleiden in hun groei naar zelfstandigheid. We willen hen kennis bijbrengen, maar ook een warm nest bieden waarin zij zich kunnen ontplooien als persoon en als lid van een groep.
ImageKOHa Sint-Pieter...

HIER GROEIEN HELDEN

Image

Samen

We staan voortdurend in verbinding met elkaar: kinderen, leerkrachten, ouders, externe partijen. Daarom schenken we voldoende aandacht aan alle partners in onze krachtpijlers. Zo maken we de basiszorg zo breed mogelijk en realiseren we een krachtige leeromgeving waar kinderen met vallen en opstaan mogen en kunnen groeien.

Groei

In KOHa Sint-Pieter groeit talent! Ieder kind heeft zijn eigen talenten en in onze school krijgen de kinderen de kans om hun talenten te laten openbloeien. Onze school is een katholieke school en we halen inspiratie uit het verhaal van het mosterdzaadje. We zien onze kinderen als kleine mosterdzaadjes die we omringen met liefde en zorg zodat ze kunnen uitgroeien tot sterke en krachtige bomen.

Image
Image

Respect & waardering

We respecteren zoveel mogelijk de eigenheid en het unieke van ieder kind. Dankzij de diversiteit op onze school kunnen we onze kinderen opvoeden tot wereldburgers. Het is belangrijk dat kinderen leren om respectvol met elkaar om te gaan. Positieve feedback doet mensen groeien. Van complimenten word je groot.

Zorgzaam

We willen zorgzaam omgaan met de mogelijkheden van elk kind en we passen ons aan waar mogelijk aan de behoeften van elk kind. We proberen zoveel mogelijk te differentiëren. We geloven in de leer-kracht van ieder kind en geloven dat er veel mogelijk is door positieve feedback en het ervaren van successen.

Image
Image

Duidelijkheid

Structuur en duidelijkheid zijn voor kinderen heel belangrijk. Het brengt rust en veiligheid en zorgt voor een toffe sfeer. Zo leren kinderen omgaan met bepaalde grenzen. Dit schept de ruimte waarin ze zich goed kunnen voelen en waarbij iedereen gelijk en eerlijk wordt behandeld en zich verbonden voelt. Wij willen dan ook doelgericht werken op school-, klas- en leerling-niveau. We gaan voor haalbare doelen, maar willen voldoende ambitieus zijn. We brengen de kinderen naar een volgend stapje van hun naaste ontwikkeling met de focus op groei.

Campus "De Ring"

De Ring 22
9220 HAMME
052 47 24 97
Campus "Slangstraat"

Slangstraat 12
9220 HAMME
052 47 24 97
Image
Een school die met hart en ziel alle leerlingen wil begeleiden in een groot deel van de studieloopbaan.

© 2023 KOHa Sint-Pieter

Search